Kế hoạch Tuyển sinh lớp 6 trường THCS Phước Hòa năm học 2017-2018

Tên file: DON-DANG-KY-TUYEN-SINH-LOP-6-1.docx
Tải về
PHÒNG GD&ĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG THCS PHƯỚC HÒA

 

Số:     /TB-THCSPH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Phước Hòa, ngày  19  tháng  4   năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch Tuyển sinh lớp 6 trường THCS Phước Hòa

Năm học 2017-2018

 

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Công văn số 85/PGDĐT-THCS ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Phú Giáo về việc Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6,7,8 tạo nguồn và lớp 6 tiếng Anh tăng cường năm học 2017-2018;

Căn cứ Công văn số 36/KH-PGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Phú Giáo về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017-2018;

Trường THCS Phước Hòa thông báo kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017-2018 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích:

-Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; duy trì và nâng cao chất lượng  phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

-Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 4 rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

 1. Yêu cầu:

– Điều tra chính xác trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn. Thực hiện đúng phân tuyến tuyển sinh, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, giảm sĩ số học sinh trên một lớp.

– Duy trì 100% học sinh được học 2 buổi/ngày, học sinh bán trú. Không để xảy ra hiện tượng quá tải trong 1 lớp, trong nhà trường.

– Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh theo quy định. Không gây khó khăn, bức xúc cho các bậc phụ huynh. Không thu bất cứ khoản tiền nào trong thực hiện tuyển sinh.

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên được phân công nhiệm vụ, thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên và pháp luật; Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.

 1. NỘI DUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP
 2. Chỉ tiêu tuyển sinh:

– Thực hiện theo kết quả duyệt biên chế tuyển sinh năm học 2017-2018 của Phòng GDĐT Phú Giáo đối với trường THCS Phước Hòa;

– Số lượng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 của trường năm học 2017-2018 là: 254 HS

– Số lớp: 07 lớp trong đó 02 lớp tiếng anh tăng cường 30 HS/1 lớp do Sở GDĐT Bình Dương tổ chức thi tuyển và 5 lớp 6 cơ bản do trường xét tuyển hồ sơ.

 1. Đối tượng tuyển sinh:

– Học sinh trong và ngoài địa bàn của 2 trường TH Phước Hòa A và TH Phước Hòa B năm học 2016-2017 đã được nhà trường chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học. Riêng tuyển sinh lớp 6 tiếng Anh tăng cường tuyển sinh trên toàn địa bàn huyện.

– Học sinh trong độ tuổi tuyển sinh thuộc các địa phương khác theo bố mẹ làm ăn tại địa phương, có tạm trú hoặc đang hoàn thành thủ tục nhập khẩu (có giấy hẹn của Công an).

– Độ tuổi: HS vào học lớp 6 là 11 tuổi (tính từ năm sinh đến năm dự tuyển) căn cứ vào giấy khai sinh hợp lệ.

 1. Hồ sơ dự tuyển hợp lệ gồm:

+ Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu, có dán ảnh & đăng ký rõ lớp dự tuyển)

+ Bản chính học bạ có xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

+ Bản sao khai sinh hợp lệ.

 1. 4. Thời gian, địa điểm, phương thức tuyển sinh:

4.1. Lớp 6 Tiếng Anh tăng cường:

Phụ huynh có con em đang học lớp 5 tại trường Tiểu học Phước Hòa A,B có nhu cầu cho con em theo học lớp 6 Tiếng Anh tăng cường liên hệ GVCN lớp 5 Trường Tiểu học Phước Hòa A và B tại buổi họp phụ huynh học sinh cuối năm của trường tiểu học để nhận đơn theo mẫu của Hội đồng tuyển sinh. (Đối với phụ huynh học sinh có con em học lớp 5 tại các trường khác, liên hệ văn phòng trường THCS Phước Hòa để nhận đơn từ ngày 24/4/2017 đến ngày 29/4/2017.

Hoàn thành đơn và nộp về Hội đồng tuyển sinh của trường THCS Phước Hòa theo quy định:

+Thời gian: Từ  01/5/2017 đến hết ngày 16/5/2017:

Sáng: Từ 7h00’ đến 10h30’

Chiều: Từ 13h30’ đến 16h00’

+ Địa điểm: Văn phòng trường THCS Phước Hòa.

+ Ngày 18/5/2017 Hội đồng tuyển sinh hoàn thành danh sách đăng ký thi về Sở GDĐT Bình Dương

+ Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển (Sở GDĐT ra đề).

+ Ngày thi: 13 giờ 00 phút 02/6/2017 khai mạc hội đồng thi, sinh hoạt quy chế thi; 14 giờ 00 phút ngày 02/6/2017 bắt đầu thi

+ Môn thi: Tiếng Anh.

+ 15 giờ 30 cùng ngày nhà trường kết hợp kiểm tra năng lực môn toán để xếp lớp phân hóa đối tượng buổi 2 lớp 6 năm học 2017-2018.

+ Địa điểm thi: Tầng 2 khối học tập trường THCS Phước Hòa.

4.2. Lớp 6 cơ bản.

+ 8 giờ 00 phút ngày 23/5/2017 nhận bàn giao chất lượng giáo dục và hồ sơ học sinh lớp 5 tại trường TH Phước Hòa A

+ 13 giờ 00 phút ngày 23/5/2017 nhận bàn giao chất lượng giáo dục và hồ sơ học sinh lớp 5 tại trường TH Phước Hòa B

+ Từ 03/7/2017 đến 08/7/2017 Nhận đơn dự tuyển theo chỉ tiêu đối với học sinh không đăng ký thi tiếng anh tăng cường và kiểm tra năng lực xếp lớp theo phân hóa đối tượng buổi 2, Nhận hồ sơ bổ sung các đối tượng khác nếu có.

+ Ngày 10/7/2017 Hội đồng xét tuyển sinh lớp 6 duyệt hồ sơ và lập danh sách trúng tuyển lớp 6 năm học 2017-2018.

+ Ngày 12/7/2017 nộp danh sách trúng tuyển về Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo.

+ Ngày 22/7/2017 công khai danh sách trúng tuyển và danh sách xếp lớp.

 1. Biện pháp thực hiện.

Tổ văn phòng nhà trường thực hiện công khai kế hoạch và niêm yết thông báo về kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018 của trường, soạn thảo đơn dự tuyển gửi cho 2 trường Tiểu học A và B nhờ phối hợp cho GVCN phát đơn và hướng dẫn thực hiện kế hoạch tuyển sinh lớp 6 cho phụ huynh và học sinh lớp 5.

Phó Hiệu trưởng phụ trách hành chính liên hệ đài truyền thanh xã, tuyên truyền phát thanh Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018 của trường trong thời gian tuyển sinh theo kế hoạch; gửi kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018 cho HĐND, UBND xã để thực hiện giám sát.

Trên đây là Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018 của trường THCS phước Hòa./.

Nơi nhận:                                                               HIỆU TRƯỞNG

 • Phòng GDĐT (b/c);
 • Trường THPHA,THPHB;
 • HĐND, UBND xã;
 • Lưu: VT.

Hoàng Đức Tú

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *