Hướng dẫn đăng ký tài khoản VssID cho người dưới 18 tuổi

Thực hiện theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 4036/UBND-VX ngày 18/8/2021, nhà trường đề nghị toàn thể CBGVNV và học sinh tiến hành cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số và tiến hành đăng ký tài khoản chính mình và cho con em.

Từ ngày 1/6/2021 người dân khi đến khám, chữa bệnh BHYT được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng Vss-ID thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy. 

Cụ thể, khi người dân đi khám chữa bệnh BHYT sẽ đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản cá nhân. Cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng đầu đọc để quét mã QR-Code hoặc ghi trực tiếp số thẻ BHYT trên ứng dụng Vss-ID nếu cơ sở khám chữa bệnh không có đầu đọc. Bằng cách này thông tin của bệnh nhân sẽ được cập nhật một cách nhanh chóng và chính xác. Cơ sở khám chữa bệnh có các giải pháp chống lạm dụng trục lợi quỹ KCB BHYT; tiếp nhận các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo cơ quan BHXH để phối hợp giải quyết.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VSSID CHO HS: