V/v người học tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp (TCCN)

Đăng ngày: 2017-03-29 11:12:17
Sửa ngày: 2017-03-29 11:12:17
Ngày ký: 26/07/2016
Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Người đăng: Admin THCS Phước Hòa

Tên file: 3645_BGDT_GDCN.pdf
Kích thước: 0
Tải về


Bằng Tốt nghiệp TCCN được sử dụng thay thế cho bằng tốt nghiệp THPT để học lên cao hơn hoặc cho nhu cầu tuyển dụng…