Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ : Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập

Đăng ngày: 2017-03-17 15:29:46
Sửa ngày: 2017-03-17 15:29:46
Ngày ký: 16/09/2015
Ngày hiệu lực: 03/11/2015
Người đăng: Admin THCS Phước Hòa

Tên file: 22-BGDT-BNV.signed.pdf
Kích thước: 0
Tải về


Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ : Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập